Rozpis

Organizácia súťaže

Výbor Bushi Judoka: Andrea Kundisová, Jaroslav Marušin
Administrátor súťaže: Andrea Kundisová
Riaditeľ súťaže: usporiadateľ kola

Termíny turnajov

KoloDátumMestoKlub
1.18.3.2023Spišská Nová VesDžudo klub Spišská Nová Ves
2.22.4.2023PrešovOddiel džuda Slávia Prešov
3.21.5.2023BardejovŠportový Klub Marušin
4.19.9.2023PrešovOddiel džuda Slávia Prešov
5.4.11.2023PopradJudo Klub Poprad
6.9.12.2023BardejovŠportový Klub Marušin

Mapa hál a telocviční, v ktorých sa konajú jednotlivé kolá.

Registrácia

Prihlásenie pretekárov na kolo

Prihlasovanie (a odhlasovanie) pretekárov: do soboty 8:00 (pred turnajom) elektronicky na: judoturnaj.sk.

Prihlasovať pretekárov so skutočnou hmotnosťou bez kimona!

Vykonnostné triedy

 1. profi - skusení pretekári,
 2. pokročilí - už chodia na súťaže,
 3. začiatočníci.

V kategórii Super mini je najvyššia výkonnostná trieda 2.

Platnosť údajov a sankcie

Tréner (zástupca klubu na turnaji) je zodpovedný za údaje pri prihlasovaní pretekára/ky.

Pri zistení nepravdivých údajov počas priebehu turnaja (vek, výkonnosť, väčšia hmotnosť o viac ako 1 kg) - pokuta za pretekára 20 €. Pokuta je splatná hneď po prevážení pretekára u riaditeľa súťaže. Dokiaľ nebude zaplatená pokuta, nebudú môcť pokračovať v turnaji všetci pretekári klubu previnilého pretekára.

Organizácia turnaja (kola)

Časový rozpis

 • Prezentácia pretekárov: 8:00 - 8:30
 • Losovanie: 8:45 - 9:30
 • Začiatok turnaja: 10:00
 • Spoločný tréning po súťaži: v prípade záujmu poslať pred turnajom mail, aj s počtom záujemcov

Usporiadateľ kola zabezpečí

 • priestory a zápasovú plochu
 • rozhodcov
 • lekársky dozor
 • časomeračov
 • ukazovatele výsledkov (monitory pre každú tatami)
 • šerpy
 • diplomy a medaile

Organizácia zápasov

 • Turnaj bude prebiehať v skupinách o 2-6 pretekároch.
 • V prípade, že sú v skupine len 2 pretekári, vybojujú medzi sebou 2 zápasy.
 • V prípade rovnosti bodov pretekárov sa víťazstvo v skupine určí podľa nasledovných kritérií v tomto poradí: vzájomné zápasy, váha.

Losovanie

 • Na losovaní je prítomný za každý klub aspoň jeden zástupca (nie rodič).
 • Pri rozdeľovaní pretekárov do skupín sa prihliada na výkonostný stupeň pretekára, ako aj na to, aby mal pretekár čo najviac kvalitných zápasov.
 • Je možné spájať chlapcov a dievčatá do jednej skupiny.
 • Spájanie váhových kategórií, prípadne presun pretekára do skupiny inej váhovej alebo vekovej kategórie je podmienené súhlasom zástupcu klubu, ktorý je prítomný pri losovaní.

Pravidlá

Súťaže všetkých kategórií prebiehajú podľa platných pravidiel juda Slovenského zväzu judo.

Kategórie

Štandardne sú pre jednotlivé vekové skupiny určené nasledovné váhové kategórie, zástupcovia klubov na losovaní môžu v prípade zhody vytvoriť podľa potreby aj dalšie váhové kategórie.

Super mini

U10: MU10 - Super mini chlapci, FU10 - Super mini dievčatá (rok narodenia 2015-2014)

Hmotnostné kategórie: do 24 kg, do 27 kg, do 30 kg, do 34 kg, do 38 kg, do 42 kg, do 46 kg, do 50 kg, do 55 kg, do 60 kg, nad 60 kg.

Mini

U12: MU12 - Mini chlapci, FU12 - Mini dievčatá (rok narodenia 2013-2012)

Hmotnostné kategórie: do 24 kg, do 27 kg, do 30 kg, do 34 kg, do 38 kg, do 42 kg, do 46 kg, do 50 kg, do 55 kg, do 60 kg, nad 60 kg.

Mladší žiaci

MU14 - Mladší žiaci (rok narodenia 2011-2010)

Hmotnostné kategórie do 27 kg, do 30 kg, do 34 kg, do 38 kg, do 42 kg, do 46 kg, do 50 kg, do 55 kg, do 60 kg, do 66 kg, nad 66 kg.

FU14 - Mladšie žiačky (rok narodenia 2011-2010)

Hmotnostné kategórie do 25 kg, do 28 kg, do 32 kg, do 36 kg, do 40 kg, do 44 kg, do 48 kg, do 52 kg, do 57 kg, do 63 kg, nad 63 kg.

Starší žiaci

MU16 - Starší žiaci (rok narodenia 2009-2008)

Hmotnostné kategórie: do 34 kg, do 38 kg, do 42 kg, do 46 kg, do 50 kg, do 55 kg, do 60 kg, do 66 kg, do 73 kg, nad 73 kg.

FU16 - Staršie žiačky (rok narodenia 2009-2008)

Hmotnostné kategórie: do 32 kg, do 36 kg, do 40 kg, do 44 kg, do 48 kg, do 52 kg, do 57 kg, do 63 kg, nad 63 kg.

Dorastenci

MU18 - Dorastenci (rok narodenia 2007-2006)

Hmotnostné kategórie: do 45 kg, do 50 kg, do 55 kg, do 60 kg, do 66 kg, do 73 kg, do 81 kg, do 90 kg, nad 90 kg.

FU18 - Dorastenky (rok narodenia 2007-2006)

Hmotnostné kategórie: do 40 kg, do 44 kg, do 48 kg, do 52 kg, do 57 kg, do 63 kg, do 70 kg, nad 70 kg.

Výsledky turnaja

Bodovanie pretekárov

Pretekár získava v jednotlivých turnajoch (kolách) body za umiestnenie v skupine podľa nasledovnej tabuľky:

Počet pretekárov v skupine6 pretekárov5 pretekárov4 pretekári3 pretekári2 pretekári
1. miesto6 bodov5 bodov4 body3 body2 body
2. miesto5 bodov4 body3 body2 body1 bod
3. miesto4 body3 body2 body1 bod
4. miesto3 body2 body1 bod
5. miesto2 body1 bod
6. miesto1 bod

Vyhodnotenie turnaja (kola)

 • Pretekár je ocenený za 1.-3. miesto v skupine na každom kole diplomom a medailou.
 • Vyhodnotenie a slávnostné odovzdanie pretekárom zabezpečí usporiadateľ kola.
 • Usporiadateľ zabezpečí medaily, diplomy a ich vypísanie a odovzdanie pretekárom po skončení jednotlivých vekových kategórií.

Hodnotenie v ročníku

 • Umiestenie jednotlivých pretekárov sa bude zarátavať do celkového hodnotenia jednotlivcov a klubov počas roku.
 • Vyhodnotenie klubov a najlepších pretekárov z klubov prebehne na poslednom 3. kole. Posledné kolo sa nebude započítavať do celkového hodnotenia.

Ocenenia najlepších pretekárov klubu

 • Pretekár s najvyšším počtom bodov v rámci klubu získa Pohár pre najlepšieho pretekára klubu. Bodové vyhodnotenie naj pretekára ročníka je pre trénera len informačné, tréner zváži koho vyhodnotí.
 • Klubom, ktoré organizujú niektoré kolo suťaže je umožnené, aby boli vyhodnotení dvaja najlepší pretekári v súťaži jednotlivcov za celý rok (najviac bodov, účasť minimálne na 3 kolách turnaja) získajú pohár + diplom. Ostatné kluby budú môcť vyhodnotiť jedného pretekára (minimálny počet pretekárov na turnaji: 4). Ak chce tréner klubu, ktorý nespĺňa tieto podmienky vyhodnotiť jedného alebo viac pretekárov, po dohode s Výborom uhradí dohodnutý poplatok.
 • Ocenení budú len pretekári, ktorí sa zúčastnili aspoň 3 bodovacích kôl súťaže.

Ocenenia najlepších klubov

 • Celkový počet bodov 10 pretekárov jednotlivých klubov, ktorí získali za jednotlivé kolá najviac bodov určuje poradie klubov.
 • Kluby na 1.-5. mieste získajú pohár.
 • Vyhodnotenie najúspešnejších klubov suťaže: hodnotia sa kluby Východoslovenského kraja (najviac bodov, účasť minimálne na 3 kolách suťaže) získajú pohár + diplom.

Poprad 10.1.2023

Andrea Kundisová