Rozpis

Organizácia súťaže

Oragnizátor súťaže: Zväz judo Východoslovenskej oblasti
Riaditeľ súťaže: Andrea Kundisová
Rozhodcovia: deleguje KR ZJVO

9. ročník celoročnej súťaže pozostávajúci z 4 turnajov (kôl).

Termíny turnajov

KoloDátumMestoKlub
1.6.4.2024PrešovOddiel džuda Slávia Prešov
2.18.5.2024PopradJudo Klub Poprad
3.19.10.2024Spišská Nová VesDžudo klub Spišská Nová Ves
4.7.12.2024BardejovŠportový Klub Marušin

Mapa hál a telocviční, v ktorých sa konajú jednotlivé kolá.

Registrácia

Prihlásenie pretekárov na kolo

Prihlasovanie (a odhlasovanie) pretekárov: do soboty 8:00 (pred turnajom) elektronicky na: judoturnaj.sk.

Prihlasovať pretekárov so skutočnou hmotnosťou bez kimona!

Výkonnostné triedy

 1. profi - skusení pretekári,
 2. pokročilí - už chodia na súťaže,
 3. začiatočníci,
 4. prípravka.

Platnosť údajov a sankcie

Tréner (zástupca klubu na turnaji) je zodpovedný za údaje pri prihlasovaní pretekára/ky.

Pri zistení nepravdivých údajov počas priebehu turnaja (vek, výkonnosť, väčšia hmotnosť o viac ako 1 kg) - pokuta za pretekára 10 €. Pokuta je splatná hneď po prevážení pretekára u riaditeľa súťaže. Dokiaľ nebude zaplatená pokuta, nebudú môcť pokračovať v turnaji všetci pretekári klubu previnilého pretekára.

Organizácia turnaja (kola)

Časový rozpis

 • Prezentácia pretekárov, platenie štartovného, váženie: 8:00 - 8:30
 • Losovanie: 8:30 - 9:30
 • Začiatok turnaja: 9:30

Usporiadateľ kola zabezpečí

 • priestory a zápasovú plochu
 • rozhodcov
 • časomeračov
 • ukazovatele výsledkov (monitory pre každú tatami, 1 monitor pre divákov s poradím zápasov)

Organizácia zápasov

 • Turnaj bude prebiehať v skupinách o 2-6 pretekároch.
 • V prípade, že sú v skupine len 2 pretekári, vybojujú medzi sebou 2 zápasy.
 • V prípade rovnosti bodov pretekárov sa víťazstvo v skupine určí podľa nasledovných kritérií v tomto poradí: vzájomné zápasy, váha.

Losovanie

 • Na losovaní je prítomný za každý klub aspoň jeden zástupca.
 • Pretekár, ktorý nemá zaplatené štartovné nebude zalosovaný.
 • Pri rozdeľovaní pretekárov do skupín sa prihliada na výkonostný stupeň pretekára, ako aj na to, aby mal pretekár čo najviac kvalitných zápasov.
 • Je možné spájať chlapcov a dievčatá do jednej skupiny.
 • Spájanie váhových kategórií, prípadne presun pretekára do skupiny inej váhovej alebo vekovej kategórie je podmienené súhlasom zástupcu klubu, ktorý je prítomný pri losovaní.

Pravidlá

Súťaže všetkých kategórií prebiehajú podľa platných pravidiel juda Slovenského zväzu judo.

Kategórie

Štandardne sú pre jednotlivé vekové skupiny určené nasledovné váhové kategórie, zástupcovia klubov na losovaní môžu v prípade zhody vytvoriť podľa potreby aj dalšie váhové kategórie.

Prípravka

U7: U7 - Prípravka chlapci a dievčatá (rok narodenia 2023-2018)

Hmotnostné kategórie: do 24 kg, do 27 kg, do 30 kg, do 34 kg, do 38 kg, do 42 kg, do 46 kg, do 50 kg, nad 50 kg.

Super mini

U9: MU9 - Super mini chlapci, FU9 - Super mini dievčatá (rok narodenia 2017-2016)

Hmotnostné kategórie: do 24 kg, do 27 kg, do 30 kg, do 34 kg, do 38 kg, do 42 kg, do 46 kg, do 50 kg, do 55 kg, do 60 kg, nad 60 kg.

Mini

U11: MU11 - Mini chlapci, FU11 - Mini dievčatá (rok narodenia 2015-2014)

Hmotnostné kategórie: do 24 kg, do 27 kg, do 30 kg, do 34 kg, do 38 kg, do 42 kg, do 46 kg, do 50 kg, do 55 kg, do 60 kg, nad 60 kg.

Mladší žiaci

MU13 - Mladší žiaci (rok narodenia 2013-2012)

Hmotnostné kategórie do 27 kg, do 30 kg, do 34 kg, do 38 kg, do 42 kg, do 46 kg, do 50 kg, do 55 kg, do 60 kg, do 66 kg, nad 66 kg.

FU13 - Mladšie žiačky (rok narodenia 2013-2012)

Hmotnostné kategórie do 25 kg, do 28 kg, do 32 kg, do 36 kg, do 40 kg, do 44 kg, do 48 kg, do 52 kg, do 57 kg, do 63 kg, nad 63 kg.

Starší žiaci

MU15 - Starší žiaci (rok narodenia 2011-2010)

Hmotnostné kategórie: do 34 kg, do 38 kg, do 42 kg, do 46 kg, do 50 kg, do 55 kg, do 60 kg, do 66 kg, do 73 kg, nad 73 kg.

FU15 - Staršie žiačky (rok narodenia 2011-2010)

Hmotnostné kategórie: do 32 kg, do 36 kg, do 40 kg, do 44 kg, do 48 kg, do 52 kg, do 57 kg, do 63 kg, nad 63 kg.

Dorastenci

MU18 - Dorastenci (rok narodenia 2009-2007)

Hmotnostné kategórie: do 45 kg, do 50 kg, do 55 kg, do 60 kg, do 66 kg, do 73 kg, do 81 kg, do 90 kg, nad 90 kg.

FU18 - Dorastenky (rok narodenia 2009-2007)

Hmotnostné kategórie: do 40 kg, do 44 kg, do 48 kg, do 52 kg, do 57 kg, do 63 kg, do 70 kg, nad 70 kg.

Juniori

MU21 - Juniori (rok narodenia 2006-2004)

Hmotnostné kategórie: do 55 kg, do 60 kg, do 66 kg, do 73 kg, do 81 kg, do 90 kg, do 100 kg, nad 100 kg.

FU21 - Juniorky (rok narodenia 2006-2004)

Hmotnostné kategórie: do 44 kg, do 48 kg, do 52 kg, do 57 kg, do 63 kg, do 70 kg, do 78 kg, nad 78 kg.

Výsledky turnaja

Vyhodnotenie turnaja (kola)

 • Pretekár je ocenený za 1.-3. miesto v skupine na každom kole diplomom a medailou.
 • Organizátor zabezpečí pre pretekárov na 1.-3. mieste v jednotlivých vekových a hmotnostných kategóriách diplomy.
 • Vyhodnotenie a slávnostné odovzdanie diplomov pretekárom zabezpečí usporiadateľa kola.

Hodnotenie v ročníku

 • Umiestnenie pretekárov klubu v jednotlivých kolách vyhodnocuje tréner a navrhuje svojich pretekárov na záverečné vyhodnotenie ročníka.
 • Vyhodnotenie výsledkov prebehne v rámci záverečného kola súťaže.
 • Vyhodnotenie prebieha pod hlavičkou organizátora dlhodobej súťaže a za jeho realizáciu je zodpovedný riaditeľ súťaže.

Štartovné: 7 € za pretekára na každom turnaji.

Schválil: ŠTK ZJVO
Michal Mravčák